Ngày sửa đổi gần đây nhất: Ngày 15 tháng 11 năm 2016
Tuyên Bố Quyền Và Trách Nhiệm
Bắt nguồn từ mục tiêu và sứ mệnh của zeanni. Chúng tôi đưa ra các quyên tắc về quyền và trách nhiệm giữa chúng tôi và người dùng zeanni, những người tương tác với zeanni.
Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ của zeanni, tức là bạn đã đồng ý với tuyên bố về quyền và trách nhiệm của chúng tôi. Và quyền này đôi khi được cập nhật và bổ xung trong thời gian sau này (chúng tôi sẽ thông báo với các bạn khi có thay đổi hay cập nhật. Và các bạn có thể phản hồi hay dừng sử dụng dịch vụ nếu thấy không thỏa đáng).
Vì zeanni cung cấp nhiều dịch vụ, nên đôi khi chúng tôi yêu cầu các bạn xem lại các điều khoản bổ xung liên quan tới từng ứng dụng cụ thể. Nếu các điều khoản được cập nhật mới, và có xung đột với các điều khoản cũ, thì điều khoản mới sẽ chi phối điều khoản cũ.
1. Nguyên Tắc Zeanni
chính sách của zeanni là giúp mọi người chia sẻ, gắn kết với mọi người sâu sắc hơn. đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. đồng thời cung cấp các chức năng, các dịch vụ nhằm hỗ trợ người dùng quản lý cuộc sống, công việc tốt hơn. là nơi mọi người có thể khẳng định bản thân
- Làm cho mọi người trong dòng họ xích gần nhau hơn.
- Giúp dữ liên hệ và chia sẻ giữa bạn bè, mọi người với nhau hơn.
- Giúp các thành viên trong dòng họ chia sẻ hỗ trợ nhau hơn.
- Giúp mọi người hiểu về cội nguồn, từ đó làm cho con người tốt đẹp hơn.
- Là môi trường mọi người có thể giao tiếp trao đổi, phát triển sự nghiệp.
2. tuyên bố quyền và trách nhiệm
-bắt nguồn từ mục tiêu và sứ mệnh của zeanni. chúng tôi đưa ra các quyên tắc về quyền và trách nhiệm giữa chúng tôi và người dùng zeanni, những người tương tác với zeanni
- bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ của zeanni tức là bạn đã đồng ý với tuyên bố về quyền và trách nhiệm của chúng tôi. và đôi khi được cập nhật và bổ xung.
- vì zeanni cung cấp nhiều dịch vụ. nên đôi khi chúng tôi yêu cầu các bạn xem lại các điều khoản bổ xung liên quan tới ứng dụng cụ thể. nếu các điều khoản được update mới có xung đột với các điều khoản cũ thì điều khoản mới sẽ chi phối điều khoản cũ.
3. quyền riêng tư
- Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thiết kế Chính sách dữ liệu của mình nhằm tiết lộ những thông tin quan trọng về cách bạn có thể sử dụng zeanni để chia sẻ với người khác cũng như cách chúng tôi thu thập và có thể sử dụng nội dung, thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách dữ liệu và sử dụng chính sách này để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.
4. chia sẻ nội dung và thông tin của bạn
- bạn sở hữu tất cả các thông tin mà bạn chia sẻ trên zeanni. và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ quyền riêng tư đó thông qua "quyền riêng tư". ngoài ra còn có các điều khoản sau
4.1. Đối với nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau, theo quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Zeanni (Giấy phép IP). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa nội dung đó.
4.2. Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như dọn sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
4.3. Khi bạn đăng nội dung hoặc thông tin bằng cài đặt Công khai, điều đó nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người không sử dụng zeanni truy cập, sử dụng và liên kết thông tin đó với bạn (ví dụ: tên và ảnh đại diện của bạn).
4.4. Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về zeanni nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải trả thù lao cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi và đề xuất đó).
5. Về an toàn
Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giữ cho zeanni an toàn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ zeanni an toàn với các cam kết sau từ phía bạn:
5.1. Bạn sẽ không đăng các thông tin thương mại trái phép (như spam) lên zeanni.
5.2. Bạn sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng hoặc truy cập vào zeanni bằng các phương thức được tự động hóa (như trình khai thác địa chỉ email, rô-bốt, gián điệp hoặc trình thu thập) mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
5.3. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên zeanni
5.4. Bạn sẽ không tải lên vi-rút hoặc mã độc hại khác.
5.5. Bạn sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
5.6. Bạn sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
5.7. Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực hay nội dung quá mức bạo lực.
5.8. Bạn sẽ không dùng Facebook để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
5.9. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu hóa, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của zeanni, chẳng hạn như tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của zeanni
5.10. Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.
6. Đăng ký và bảo mật tài khoản
Người dùng zeanni cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
6.1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên zeanni hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
6.2. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
6.2. Bạn sẽ không dùng zeanni nếu bạn dưới 13 tuổi.
6.3. Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên hoặc mã đó nếu chúng tôi cho là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).
7. Bảo vệ quyền của người khác
Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.
7.1. Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên zeanni xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
7.2. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên zeanni nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
7.3.Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.
7.4. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp.
7.5. Bạn sẽ không sử dụng bản quyền hoặc Nhãn hiệu thương mại của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn trừ khi được cho phép rõ ràng theo nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
7.6. Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải zeanni) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
7.7. Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên zeanni.
7.8. Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời qua email đến đối tượng không phải người dùng mà không được sự chấp thuận của họ. zeanni cung cấp các công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.
8. Sửa đổi
1.6.1. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại, và bình luận về những điều khoản được sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
1.6.2. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách, nguyên tắc hoặc điều khoản khác được tham chiếu trong tuyên bố này hoặc được kết hợp với tuyên bố này, chúng tôi có thể thông báo trên trang kiểm soát trang web.
1.6.3. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của zeanni sau khi có thông báo thay đổi điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc sửa đổi của chúng tôi.
9. Chấm dứt
Nếu bạn vi phạm quy định của chúng tôi, hoặc gây ra rủi ro hay các vấn đề pháp lý tiềm ẩn cho chúng tôi theo một cách khác, chúng tôi có thể dừng cung cấp tất cả hoặc một phần zeanni cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trong lần tới khi bạn truy cập vào tài khoản của mình. Bạn cũng có thể xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào.
9. Chấm dứt
9.1. Bạn sẽ chỉ giải quyết mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp (khiếu nại) mà bạn có với chúng tôi, nảy sinh hay liên quan tới tuyên bố của zeanni ở tòa án tại Việt Nam, bất kể xung đột của các quy định luật pháp.
9.2. Nếu ai đó khiếu nại chúng tôi về hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên zeanni, bạn phải bảo đảm và tránh cho chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí ở bất kỳ hình thức nào (bao gồm lệ phí và phí tổn pháp lý hợp lý) liên quan đến khiếu nại đó. Mặc dù chúng tôi có quy định về ứng xử của người dùng nhưng chúng tôi không kiểm soát hoặc hướng dẫn hành động của người dùng trên zeanni và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin người dùng truyền hoặc chia sẻ trên zeanni. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin có tính xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp nào hoặc có thể gây phản đối theo một cách khác mà bạn có thể gặp trên zeanni. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng zeanni nào.
9.3. CHÚNG TÔI CỐ GẮNG ĐẢM BẢO TÍNH CẬP NHẬT, KHÔNG CÓ SAI SÓT VÀ AN TOÀN CHO ZEANNI, NHƯNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG ZEANNI. CHÚNG TÔI CUNG CẤP ZEANNI THEO NGUYÊN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG ZEANNI SẼ LUÔN AN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HAY ZEANNI SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ HOẶC THIẾU SÓT. ZEANNI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA VÀ CHÚNG TÔI, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI NÀO, ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT, NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO TỚI MỌI KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA ĐÓ. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ MỌI TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN KHÁC NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI TUYÊN BỐ NÀY HAY CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG ZEANNI, CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.
10. Chính sách dữ liệu
Sứ mệnh của zeanni là giúp mọi người chia sẻ, xích lại gần nhau hơn. giúp mọi người có các công cụ hỗ trợ quản lý cuộc sống, công việc để từ đó 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Dựa vào đó mà chúng tôi sẽ có chính sách dữ liệu hợp lý.
10.1. chúng tôi thu thập những dữ liệu và sử dụng dữ liệu đó như thế nào
-chúng tôi sẽ lưu chữ dữ liệu mà bạn gửi lên server. như các hình ảnh, video, các nội dung text và các file nội dung khác mà bạn chia sẻ lên server. chúng tôi sử dụng dữ liệu trên nhằm mục đích lưu lại lịch sử của bạn. để bạn có thể xem lại những j bạn đã chia sẻ. và để cho bạn bè, người dùng zeanni có thể xem lại những gì bạn chia sẻ (đựa vào chính sách quyền riêng tư mà bạn cấp cho những nội dung đó).
- thông tin thiết bị. chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hệ điều hành, máy tính, thiết bị đi động mà bạn dùng truy cập vào zeanni. điều này giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông nhất trên các nền tảng của bạn.
Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của zeanni bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng nội dung, thông tin đó theo "Chính sách dữ liệu" đôi khi được sửa đổi.